ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з прикладної лінгвістики

Шановні колеги!

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №46 від 23.01.2013 р. «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2012/2013 навчальному році», Національному університету «Львівська політехніка» доручено провести другий етап олімпіади з навчальної дисципліни «Прикладна лінгвістика» для вищих закладів освіти України.

Олімпіаду заплановано провести з 13 до 15 травня 2013 року за адресою м.Львів,  вул. Митрополита Андрея, 5 (IV навчальний корпус НУ «Львівська політехніка»).

Запрошуємо переможців першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Прикладна лінгвістика» (по троє студентів-бакалаврів від випускової кафедри) взяти участь у другому етапі олімпіади і просимо до 1 березня 2013 року надіслати анкети учасників, оформлені за встановленим зразком на електронну адресу кафедри прикладної лінгвістики: apling.olimp@ukr.net

Програма олімпіади передбачає виконання тестового завдання та розгорнуту відповідь на відкрите питання з прикладної лінгвістики, а також виступ з підготовленою доповіддю-презентацією, яка розкриває певну прикладну лінгвістичну проблему (тривалість доповіді – 10-15 хв). Тематика тестових олімпіадних завдань/ відкритих питань із прикладної лінгвістики відповідає програмі підготовки фахівців зі спеціальності «Прикладна лінгвістика», зокрема дисциплін «Основи прикладної лінгвістики», «Сучасні технології лінгвістичних досліджень», «Вступ до мовознавства», «Основи теорії мовної комунікації», як от: об’єкт, завдання та методи прикладної лінгвістики; комп’ютерна лінгвістика як прикладна лінгвістична дисципліна; прикладні аспекти квантитативної лінгвістики; оптимізація епістемічної функції мови: лексикографія, термінотворення, корпусна лінгвістика; оптимізація функції мови як засобу передачі інформації; оптимізація соціальної функції мови, функціонування мови як інструмента впливу;

Критерії оцінювання:

максимальна кількість балів – 100, з них: презентація – 50 балів (розкриття теми – 25 балів, актуальність – 10 балів, новизна – 10 балів, мовлення – 5 балів); тестове завдання – 30 балів; відкрите питання – 20 балів.

Оргкомітет олімпіади забезпечує учасників олімпіади місцями в гуртожитку університету.  Просимо учасників олімпіади завчасно повідомити оргкомітет про дату, час прибуття та потребу у бронюванні місця в гуртожитку. Витрати на проїзд, харчування та проживання бере на себе навчальний заклад, що відряджає учасника.

Кожний учасник олімпіади повинен мати при собі паспорт, студентський квиток, посвідчення про відрядження і квиток на зворотню дорогу.

Додаткову інформацію про олімпіаду Ви можете отримати на кафедрі прикладної лінгвістики (тел.: (032) 258-23-28, 258-21-38) та на сайті інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій: http://iknit.lp.edu.ua/ або за електронною поштою apling.olimp@ukr.net. Відповідальний секретар: Бардах Олена Ярославівна, тел. 067-717-90-02,  секретар: Фурдас Наталя Василівна, тел. 093-240-90-14.

 

Голова оргкомітету,                                                                                                                           Д.В. Федасюк

проректор з науково-педагогічної роботи

Понеділок 18.02.2013 - 17:29