ІНФОРМАЦІЯ про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Англійська мова» для ВНЗ, де англійська мова не є спеціальністю 19-21 квітня 2017 р.

19-21 квітня 2017 р. відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Англійська мова» для ВНЗ, де англійська мова не є спеціальністю. Організатором Олімпіади була кафедра прикладної лінгвістики  ІКНІ. В Олімпіаді взяло участь 106 студентів з 76 ВНЗ України.

Проведено два тури Олімпіади. Учасники Олімпіади відвідали Музей історії Львівської політехніки, а також побували на екскурсії містом.

У І турі студенти виконували завдання з аудіювання, читання та використання мови у формі тестування з автоматизованою перевіркою результатів. У ІІ турі взяло участь 20 студентів, які отримали найбільшу кількість балів у І турі. Конкурсні завдання ІІ туру складалися з письмової роботи (побудова власного висловлення) та усної бесіди з членами журі. Переможців визначено відповідно до кількості балів, отриманих за виконання завдань Олімпіади.

Щиро вітаємо призерів Олімпіади:

І місце

1.     

Прудкий Ігор Олексійович, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ІІ місце

1.     

Літовка Михайло Олегович, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

2.     

Сахно Олександра Ігорівна Київський національний економічний університет ім.. Вадима Гетьмана

3.     

Коробій Вікторія Петрівна, Тернопільський національний економічний університет  / Навчально-науковий інститут міжнародних економічних відносин імені Б.Д. Гаврилишина

4.     

Лукащук Юлія Геннадіївна,  Запорізький національний технічний університет

5.     

Куліков Владислав Васильович, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

ІІІ місце

1.     

Литвиненко Олександр Сергійович, Кіровоградська льотна академія Національного  авіаційного університету

2.     

Горкавчук Дмитро Юрійович, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

3.     

Куценко Юлія Сергіївна, Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

4.     

Люта Олена-Ольга Андріівна, Львівський національний університет імені Івана Франка

5.     

Єгоров Ігор Олексійович, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

НАГОРОДИ/ ГРАМОТИ:

1.     

Куліков Владислав Васильович, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця - грамота за найкраще виконання завдань з аудіювання, читання та використання мови.

2.     

Прудкий Ігор Олексійович, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна - грамота за найкращі результати виконання завдання з письма.

3.     

Сахно Олександра Ігорівна, Київський національний економічний університет ім.. Вадима Гетьмана - грамота за найкращі результати виконання завдання з письма.

4.     

Куліков Владислав Васильович, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця - грамота за найкращий результат у номінації «Усне мовлення».

5.     

Літовка Михайло Олегович, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" - грамота за найкращий результат у номінації «Усне мовлення».

6.     

Троцько Дмитро Андрійович,  Національний університет «Львівська політехніка» - грамота за найкращий результат у номінації «Усне мовлення».

Таблиця 1. Список вищих навчальних закладів, які взяли участь в Олімпіаді (76)

1.     

 

Бердянський державний педагогічний університет

2.     

 

Білоцерківський національний аграрний університет

3.     

 

Буковинський державний медичний університет

4.     

 

Вінницький національний технічний університет

5.     

 

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

6.     

 

ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"  

7.     

 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

8.     

 

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

9.     

 

Дніпровський державний технічний університет

10. 

 

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

11. 

 

Донецький національний університет імені Василя Стуса

12. 

 

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка

13. 

 

Житомирський військовий інститут  імені С.П. Корольова

14. 

 

Житомирський державний технологічний університет

15. 

 

Запорізький державний медичний університет

16. 

 

Запорізький національний технічний університет

17. 

 

Запорізький національний університет

18. 

 

Кам’янець-Подільський національний університет ім.. Івана Огієнка

19. 

 

Київський національний економічний університет ім.. Вадима Гетьмана

20. 

 

Київський національний торговельно-економічний університет

21. 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

22. 

 

Київський національний університет технологій та дизайну

23. 

 

Кіровоградська льотна  академія Національного  авіаційного університету

24. 

 

Луцький національний технічний університет

25. 

 

Львівський державний університет фізичної культури

26. 

 

Львівський національний аграрний університет

27. 

 

Львівський національний університет імені Івана Франка

28. 

 

Львівський торговельно-економічний університет

29. 

 

Львівський Інститут економіки і туризму

30. 

 

Маріупольський державний університет

31. 

 

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

32. 

 

Миколаївський національний аграрний університет

33. 

 

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

34. 

 

Національна академія внутрішніх справ

35. 

 

Національна академія статистики, обліку та аудиту

36. 

 

Національна металургійна академія України

37. 

 

Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

38. 

 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

39. 

 

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

40. 

 

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

41. 

 

Національний університет «Львівська політехніка»

42. 

 

Національний університет «Одеська морська академія»

43. 

 

Національний університет «Одеська юридична академія»

44. 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України

45. 

 

Національний університет водного господарства та природокористування

46. 

 

Національний університет харчових технологій

47. 

 

Національний фармацевтичний університет

48. 

 

Одеська державна академія будівництва та архітектури

49. 

 

Одеський національний медичний університет

50. 

 

Одеський національний морський університет

51. 

 

Одеський національний політехнічний університет

52. 

 

Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

53. 

 

ПВНЗ Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

54. 

 

Полтавський Національний Технічний університет імені Юрія Кондратюка

55. 

 

Приазовський державний технічний університет

56. 

 

Сумський державний університет

57. 

 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

58. 

 

Тернопільський національний економічний університет  / Навчально-науковий інститут міжнародних економічних відносин імені Б.Д. Гаврилишина

59. 

 

Ужгородський торговельно-економічний інститут

60. 

 

Український державний університет залізничного транспорту

61. 

 

Український державний хіміко-технологічний університет

62. 

 

Університет державної фіскальної служби України

63. 

 

Харківський державний університет харчування та торгівлі

64. 

 

Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

65. 

 

Харківський навчально-науковий інститут Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи»

66. 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

67. 

 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

68. 

 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

69. 

 

Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

70. 

 

Харківський національний університет радіотехніки

71. 

 

Херсонська державна морська академія

72. 

 

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут Відділ наукової роботи

73. 

 

Хмельницький національний університет

74. 

 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

75. 

 

Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

76. 

 

Чернігівський національний технологічний університет

 

 

 

Понеділок 24.04.2017 - 13:22