Історія

Кафедра "Прикладної лінгвістики" (ПЛ) створена в 1997 році як профільна з метою підготовки фахівців за спеціальністю "Прикладна лінгвістика" у складі Інституту гуманітарної освіти. З 1 листопада 2001 року кафедра входить до складу Інституту компю'терних наук та інформаційних технологій Національного університету "Львівська політехніка". За період існування кафедри її професорсько-викладацький склад зріс із 6 до 26 викладачів.

З 1998/99 навчального року кафедра бере участь в підготовці бакалаврів базового напряму "Філологія" та спеціалістів за спеціальністю "Прикладна лінгвістика". Кафедра веде підготовку фахівців стаціонарної, заочної та екстернатної форми навчання.

Предметом прикладної лінгвістики є застосування мовної інформації для розв'язку реальних задач пов'язаних з мовою. Лінгвістичне забезпечення різних сфер людської діяльності можна звести до однієї загальної проблеми - проблеми оброблення інформаціїї, що функціонує в суспільстві. Прикладна лінгвістика відіграє особливу роль у розв'язку проблем і потреб суспільства, бо мова - унікальний засіб збереження і передачі інформації.

Аналіз ринку праці в Європі свідчить про гостру потребу у таких фахівцях у галузі прикладної лінгвістики, зокрема з кваліфікацією лінгвіста-інформатика та перекладача, оскільки сучасний науково-технічний розвиток суспільства супроводжується бурхливим зростанням обсягу інформації. Отже, є потреба готувати спеціалістів, здатних розв'язувати завдання в галузі обробки інформаціїї та інформаційного пошуку різними мовами.

П’ятниця 30.03.2012 - 15:32